„Hologrāfisko uzlīmju izgatavošana tramvaja mēnešbiļetēm”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/41
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Sa-Ša Print”
Uzvarētāja cena: Līgumcena Ls 90,00 (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 14.08.2013.