„Asfalta griežņa diska iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/43
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un cenu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Vecais Makss"
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 66,92 (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 23.08.2013.