„Elektriskā vada PŠČa-6 iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/44
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Vecais Makss"
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 299,98 (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 27.08.2013.