„Kompresora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/46
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Stoller"
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 7256,20 (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 30.08.2013.