„Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/51
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Uzvarētāja apraksts: līgumcenas: 21,34 Ls/mēnesī bez PVN par deratizācijas pakalpojumu sniegšanu periodiski ik mēnesi un 29,10 Ls/mēnesī bez PVN par dezinsekcijas pakalpojumu sniegšanu laika periodā no jūnija līdz oktobri
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.10.2013.