„Autoriepu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/53
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta
Uzvarētāja apraksts: Pārtraukta
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 07.10.2013.