„Sadzīves telpu (tualetes) 18.Novembra iela 183, Daugavpilī remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/55
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Buvlord"
Uzvarētāja cena: 4256.04 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 28.10.2013.