„Euro banknošu skaitīšanas un viltoto banknošu noteikšanas iekārtas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/57
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Cash Register"
Uzvarētāja cena: līgumcena 49.00 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 30.10.2013.