„Finiera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/58
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Uniserviss”
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 405,47 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 29.10.2013.