„Autoriepu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/59
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ortus c"
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 408,28 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 07.11.2013.