„Tramvaju biļešu izgatavošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/60
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Baltijas Banknote"
Uzvarētāja cena: Biļešu cena - 1.00 EUR bez PVN par 1000 gab.
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 21.11.2013.