„Tehniskā sāls iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/61
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Kimpreks”
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 759.00 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.11.2013.