„Elektrosuku iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/63
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DeKa-LV"
Uzvarētāja cena: līgumcena Ls 650,00 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 22.11.2013.