„Hologrāfisko uzlīmju izgatavošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/65
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Difraks Sol"
Uzvarētāja cena: Lv 480,00 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 06.12.2013.