„Strāvas vaigu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/68
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Eliņš"
Uzvarētāja cena: līgumcena 700,00 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 16.12.2013.