„Aizsargapavu (S3 klase) iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/69
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lord's & Co"
Uzvarētāja cena: Ls 234,90 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.12.2013.