„Dīzeļdegvielas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/70
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ingrida A"
Uzvarētāja cena: 0,6877 Ls/litrs bez PVN ar atlaidi 6,5%
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 16.12.2013.