‘’Projekta pieteikuma veidlapas un Ieguvumu izmaksu analīzes sagatavošana’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/54
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedavājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta