‘’Projekta pieteikuma veidlapas un Ieguvumu izmaksu analīzes sagatavošana’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/70
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta