“10 kV kabeļa uzstādīšana apakšstacijā SP-18 , Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RECK"
Uzvarētāja cena: 1233,68 EUR bez PVN