“Administratīvā korpusa Kārklu iela 24, kad.apz.5000 09150 1001 energoefektivitātes sertifikāta izstrādāšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/38
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ekodoma"
Uzvarētāja cena: 780.00 EUR bez PVN