“Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/6
Dokumentācija:

Nolikums

Konsolidēts nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Alfa drošība Group"
Uzvarētāja cena: EUR 828.00 (speciālista darba 1 h EUR 4.50)