“Apskates bedru remontdarbi RMD ēkā Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/75
Dokumentācija:

Dokumentācija

Lokala tāme

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts