“Apskates grāvja rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”
Uzvarētāja cena: 3 900,00 EUR bez PVN