“Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/70
Dokumentācija:

Dokumentācija

Tehniska specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Defass-D"
Uzvarētāja cena: 342 061.62 bez PVN