“Apskates grāvju izbūve Jātnieku iela 90” (Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā )

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/76
Dokumentācija:

Dokumentācija