“Asfalta seguma bedres remonts autoostā, Viestura ielā 10, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/59
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Nav saņemts neviens piedāvājums