“Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde objektā 18. Novembra iela 183, Daugavpils ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/15
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta