“Autoriepu atjaunošana ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/71
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latakko Serviscentru tīkls”
Uzvarētāja cena: 4 373,46 EUR bez PVN