“Autoriepu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/45
Dokumentācija:

Dokumentācija

"Iepirkuma dokumentācijas 2.5., 2.6., 2.7.punktos svītroti vārdi "3.punktā"".

Konsolidēta dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts