“Bedru remonta veikšana Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/37
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “CBF&LANDSCAPE”
Uzvarētāja cena: par 1m2 EUR 55,79 (55 eiro un 79 centi)