“Biroja papīra iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/48
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “PRINT&SERVISS”
Uzvarētāja cena: 493,77 EUR bez PVN