“BĪSTAMO ATKRITUMU - NOLIETOTU RIEPU IZVEŠANA”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/95
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “DRUPLAT”
Uzvarētāja cena: 1 575,00 EUR bez PVN