“Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/25
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AS “Inspecta Latvia”
Uzvarētāja cena: 250,00 EUR bez PVN