“Bīstamo iekārtu izolācijas pretestības pārbaudes veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: AS "Inspecta Latvia"
Uzvarētāja cena: EUR 225.00.