“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana SIA “Daugavpils satiksme” objekta Kārklu ielā 24, Daugavpilī siltināšanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2023/45
Dokumentācija:

Dokumentācija

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts