“Centrālas eļļošanas sistēmu pumpja tipa KFU2 un KFUS2-64-924 remontam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/85
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Z/S “Mālkalni”
Uzvarētāja cena: 2 072,20 EUR