“Dabasgāzes piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/39
Dokumentācija:

Dokumentācija

Grozījumi dokumentācijā:

Uzmanību! Informējam, ka 14.09.2023. tika veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā un līguma projektā.

Grozījumi dokumentācijā 14.09.2023.

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Elenger”
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto līgumcenu- EUR 0,05348 par 1 kWh bez PVN 21%.