“DARBA APAVU IEGĀDE”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/4
Dokumentācija:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LĪGUMS

Uzvarētāja nosaukums: SIA “ADDO DEFENSE”
Uzvarētāja cena: kopēja piedāvājuma summa 3148,00 EUR bez PVN