“Datora un divu printeru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/33
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: 1.SIA "North Technology Group", 2.SIA "IB Serviss"
Uzvarētāja cena: 1. 628.85 EUR bez PVN, 2. 480.00 EUR bez PVN