“Dīzeļdegvielas uzpildes kolonnas remontdarbiem avārijas situācijās”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/80
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ID “Viktors Dolgopolovs”
Uzvarētāja cena: Cena 1 km/ 0.30 EUR bez PVN, Cena 1st/20 EUR bez PVN