“Elektroceha telpas Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/42
Dokumentācija:

Dokumentācija