“Elektroceha telpas Kārklu ielā 24, Daugavpilī, remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/42
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Defass-D”
Uzvarētāja cena: piedāvātā līgumcena EUR 8 368,17