“Elektrodzinēju ДП 63-20-4,0-24 iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/87
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja cena: 520.00 EUR bez PVN