“Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/105
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: AS “Latvenergo”
Uzvarētāja cena: 198 000,00 eur bez PVN