“Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/28
Dokumentācija:

Dokumentācija

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde_1

Uzvarētāja nosaukums: SIA “BITE Latvija”
Uzvarētāja cena: pakalpojuma summa mēnesī 409.25 EUR bez PVN.