“Elektropreču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/42
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu 

Uzvarētāja nosaukums: A un B daļas - SIA "Lemona Latvija", C daļa - SIA "SEMICOM", D daļa - pārtraukta
Uzvarētāja cena: A daļa - 104.03 EUR bez PVN, B daļa - 109.31 EUR bez PVN, C daļa - 32.23 EUR bez PVN, D daļa - pārtraukta