“Elektropreču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/104
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: “A” daļa SIA “ELEKTRIKA”, B” un “C” daļas SIA “Wurth”
Uzvarētāja cena: “A” daļa - 24 978,91 EUR bez PVN, B” un “C” daļas - kopēja līgumcena EUR 5 005,29 bez PVN