“Gāzes iekārtu apkalpošana Kārklu ielā 24”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/91
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “KONNA”
Uzvarētāja cena: 430 EUR bez PVN