“GPS iekārtas uzstādīšana AS “Daugavpils satiksme” autotransportam un apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/51
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Intelligent Systems”
Uzvarētāja cena: 1 908,00 EUR bez PVN