“GPS iekārtu uzstādīšana AS “Daugavpils satiksme” autotransportam un apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/21
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ECOFLEET LATVIJA"
Uzvarētāja cena: EUR 3465,00 bez PVN